Inkrementacja

2016-08-23 10:18
Jacek Labudda
												Inkrementacja polega na zmianie wartości zmiennej o 1.
Aby tego dokonać, należy użyć operatora inkrementacji, podwójnego plusa [++].
Operator ++ jest dla nas udogodnieniem, ponieważ inkrementację można zapisać na kilka sposobów:
sposób 1: 
zmienna = zmienna + 1;
sposób 2:
zmienna += 1;
sposób 3:
zmienna++;
Zajmijmy się sposobem trzecim. Inkrementacja jest wykorzystywana praktycznie w każdym programie lub grze. Przykład: Inkrementacje można wykorzystać w prostej grze, która polega na zbieraniu punktów kontrolnych. Za każdym razem, gdy docierasz do punktu, to liczba zebranych punktów zwiększa się o 1. Dodawanie operatora ++ po zmiennej to tzw. postinkrementacja.
#include <iostream> using namespace std; int main() { int zmienna = 0; cout << zmienna++ << endl; return 0; }
0 A dlaczego 0? A dlatego, że operator został przypisany po wypisaniu zmiennej, a program działa liniowo. Najpierw została utworzona zmienna typu int o zdefiniowanej wartości '0'. Następnie wypisaliśmy naszą zmienną, po czym wartość naszej zmiennej zwiększa się o 1. Zatem, by wyświetlić zwiększoną wartość zmiennej musimy kolejny raz użyć polecenia cout.
#include <iostream> using namespace std; int main() { int zmienna = 0; cout << zmienna++ << endl; cout << zmienna << endl; return 0; }
0 1 Jeśli chcemy naszą zmienną zwiększyć oraz wyświetlić natychmiastowo, to operator ++ wstawiamy przed nazwą zmiennej w taki sposób:
#include <iostream> using namespace std; int main() { int zmienna = 0; cout << ++zmienna << endl; return 0; }
1 Gdy operator ++ znajduje się przed zmienną to nazywamy tą operację preinkrementacją. Ale skoro możemy wartość naszej zmiennej zwiększać to możemy ją także zmniejszać. Przeciwieństwem inkrementacji jest dekrementacja, czyli zmniejszanie o 1. Wszystko działa na takiej samej zasadzie jak w przypadku inkrementacji, z tym że zamiast operatora ++ używamy -- (podwójny znak odejmowania). Przykłady: - postdekrementacja:
#include <iostream> using namespace std; int main() { int zmienna = 0; cout << zmienna-- << endl; return 0; }
0 - predekrementacja
#include <iostream> using namespace std; int main() { int zmienna = 0; cout << --zmienna << endl; return 0; }
-1 Jak na razie te lekcje nie zbyt duże mają powiązanie z prawdziwie profesjonalnym programowaniem. W przyszłych lekcjach pokażę wykorzystanie inkrementacji.

Użytkownicy
Logowanie:
Zaloguj
Polub nas na facebooku
Wyszukiwanie na stronie