Komentarze

2016-09-24 17:11
Jacek Labudda
												Komentarz to część kodu, która nie jest brana pod uwagę przy kompilacji programu i nie wpływają w żaden sposób na działanie programu.
Komentarzy używa się przy pisaniu większych programów lub gdy zostawimy nasz projekt na jakiś okres czasu i gdy np. po roku wrócimy do niego, będziemy wiedzieć, za co odpowiedzialna była dana funkcja.
Umieszczając komentarze  sprawiamy również, że nasz kod jest czytelniejszy dla osób, które z nami pracują nad danym projektem.

Komentarz możemy wstawić na dwa sposoby:
1. // (podwójny slash) - Komentarz jednowierszowy.
2.1 /* (slash i gwiazdka) - Otwieranie komentarza wielowierszowego.
2.2 */ (gwiazdka i slash) - Zakończenia komentarza wielowierszowego.

#include <iostream> using namespace std; int main() { //komentarz jednowierszowy /*komentarz wielowierszowy*/ return 0; }
Pamiętaj o tym, by nie nadużywać dobroci jakie dają komentarze. Zbyt duża liczba komentarzy może pogorszyć czytelność twojego kodu.

Użytkownicy
Logowanie:
Zaloguj
Polub nas na facebooku
Wyszukiwanie na stronie