Operatory arytmetyczne

2016-06-06 17:56
Jacek Labudda
												

Arytmetyka

Powinna być Tobie dobrze znana. Dzięki operatorom arytmetycznym możemy wykonywać proste obliczenia, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, a nawet wyciąganie reszty (tzw. modulo). Myślę, że podstawy matematyki(a dokładniej arytmetyki) zna już każdy kto bierze się za programowanie.
#include <iostream> using namespace std; int main() { cout << 10 + 2 << endl; cout << 10 - 2 << endl; cout << 10 * 2 << endl; cout << 10 / 2 << endl; cout << 10 % 2 << endl; return 0; }
Wynik: 12 8 20 5 0 Widać tu kolejno: operator dodawania, operator odejmowania, operator mnożenia, operator dzielenia oraz operator wyciągania reszty z dzielenia czyli modulo (symbol operatora modulo to procent - %). Zwróć uwagę na przykład:
#include <iostream> using namespace std; int main() { cout << 2 + 2 * 2 << endl; return 0; }
Wynik: 8 Wynikiem tego programu będzie liczba 8, a wg zasad zachowania kolejności wynik jest inny. Ale spróbujmy skompilować taki program:
#include <iostream> using namespace std; int main() { cout << 2 + (2 * 2) << endl; return 0; }
Wynik: 6 W tym przypadku wynik otrzymaliśmy prawidłowy. Należy pamiętać o tym, że program nie zna się na kolejności wykonywania działań matematycznych, stosując pewne wzory w swoich programach nie zapominaj o nawiasach, ponieważ wyniki mogą się różnić. W przyszłych lekcjach nauczymy się robić takie oraz bardziej skomplikowane działania. To tyle na tą lekcję i sądzę, że informacje z tej lekcji są dobrym wprowadzeniem do pracy z operatorami.

Użytkownicy
Logowanie:
Zaloguj
Polub nas na facebooku
Wyszukiwanie na stronie