Pierwszy program

2016-10-12 14:51
Jacek Labudda
												Po zainstalowaniu każdego programu przychodzi czas na przetestowanie.

Tworzenie nowego projektu

W takim razie uruchamiamy nasze IDE i tworzymy nowy projekt. Aby go utworzyć, przechodzimy do menu górnego i wybieramy zakładkę File->New->Project... img Musimy teraz wybrać jakiego typu ma być nasz projekt. Chciałbym pokazać, w jaki sposób dodać nowy plik do projektu, dlatego wybierzemy empty project. Projekt ten nie bd zawierał żadnych plików źródłowych. Możesz także wybrać inną opcję np. Console Application, w której masz już kod początkowy programu wyświetlający napis Hello world! img Następnie nadajemy nazwę dla naszego projektu oraz ustawiamy jego miejsce docelowe. img Na końcu tworzenia nowego projektu wybierasz kompilator, którego chcesz użyć i zatwierdzasz.

Dodawanie plików do projektu

Jeśli chcemy dodać nowy plik do naszego projektu, musimy kolejny raz przejść do menu górnego i wybrać zakładkę File->New->File... img Następnie wybieramy typ nowego pliku [C/C++ source (plik źródłowy)]. img I jak przy tworzeniu nowego projektu; musimy nadać nazwę dla naszego pliku. Przed nazwą musi być adres do projektu, a potem nazwa pliku o rozszerzeniu .cpp. W moim przypadku jest to main.cpp. Pod spodem zaznaczamy tryb kompilacji i koniec. img Mamy stworzony kompletny nowy projekt i super byłoby, gdybyśmy stworzyli jakiś program testowy wyświetlający nam przykładowy tekst.

Pierwszy program

Nasz pierwszy program nie będzie wielkim projektem, tylko programikiem wyświetlającym pewien napis w konsoli.
#include <iostream> #include <Windows.h> using namespace std; int main() { cout << "Program testowy"; system("PAUSE"); return 0; }
Skopiuj kod do programu (bez tłumaczenia jego działania). Po skopiowaniu kodu należy go skompilować klikając na przycisk na górnym pasku Build->Build , albo posłużyć się skrótem klawiszowym: Ctrl+F9. Gdy nasz kod zostanie skompilowany, to możemy uruchomić nasz program. Są dwa sposoby na uruchomienie. Z poziomu IDE Build->Run lub skrótem klawiszowym Ctrl+F10 oraz z poziomu pliku *.exe. Aby uruchomić sposobem drugim (o ile nie zmieniliśmy ustawień projektu) - musimy przejść do folderu z naszym projektem, a następnie do folderu bin i w zależności od rodzaju kompilacji; folder Debug albo Release: Pierwszy program->bin->Debug/Release. Jak uruchomimy nasz program i pojawi się napis Program testowy oznacza to, że poprawnie przerobiłeś powyższą lekcję. Mam nadzieję, że dobrze zobrazowałem każdą operację i nie miałeś problemów z tą lekcją.

Użytkownicy
Logowanie:
Zaloguj
Polub nas na facebooku
Wyszukiwanie na stronie