Przełączniki

2016-10-24 17:42
Jacek Labudda
												Przełączniki polegają na sprawdzaniu wartości podanej do funkcji switch(ang. przełącznik) jako argument.
Wartością może być liczba całkowita int, równie dobrze może być nią zmienna znakowa char.
Jest to pewnego rodzaju instrukcja logiczna, której działanie jest przybliżone od if i else.
switch(zmienna){ case wartosc1: //blok kodu break; case wartosc2: //blok kodu break; case wartosc3: //blok kodu break; default: //blok kodu }
Co nowego można powyżej zaobserwować? Blok kodu wykonywalnego od ':'(dwukropka) do 'break;'. case można by przetłumaczyć jako wypadek - na wypadek, gdy nasza zmienna będzie równa wartość (1, 2, 3) to zostanie wywołany odpowiedni blok kodu. break przerywa w odpowiednim miejscu nasz kod. Gdybyśmy nie zastosowali break to wykonałby nam się cały kod od wybranego case'a do końca funkcji switch. default działa na zasadzie else'a - na wypadek, gdy żadna z powyższych wartości się nie sprawdzi, to zostanie wywołana ta część kodu. Za pomocą przełączników można w bardzo prosty sposób stworzyć menu wyboru.
#include <iostream> #include <cstdlib> #include <conio.h> using namespace std; enum Menu{ AUTOR=49, TYTUL }; int main() { Menu menu; do{ cout << "Witaj w naszym menu wyboru(1: autor lekcji, 2: tytul lekcji: "; menu = getch(); switch(menu){ case AUTOR: cout << "Jacek Labudda" << endl; break; case TYTUL: cout << "Przlaczniki" << endl; break; default: cout << "Do widzenia" << endl; } }while(menu==AUTOR||menu==TYTUL); system("pause"); return 0; }
Powyższy przykład pokazuje, w jaki sposób można stworzyć proste menu wyboru. Do napisania programu użyłem funkcji getch, która pobiera wciśnięty klawisz i zwraca wartość liczbową zgodną z tablicą ASCII. Liczba 1 w tablicy ASCII ma wartość 49, zaś 2 ma wartość 50, dlatego też w taki sposób zdefiniowałem wartość stałej AUTOR. W celu korzystania z tej funkcji musimy załączyć standardową bibliotekę conio.h. Tym przykładem kończymy tę lekcję.

Użytkownicy
Logowanie:
Zaloguj
Polub nas na facebooku
Wyszukiwanie na stronie