Wyświetlanie tekstu

2016-06-16 21:53
Jacek Labudda
												Nadszedł czas na to, aby coś wypisać w naszej konsoli.

W takim razie zacznijmy.
Aby wyświetlić napis na ekranie, musimy użyć metody wyjścia.
W C++ stałe ciągi znaków wypisywane są w cudzysłowie.
W tym celu będziemy używać polecenia cout.
Dzięki niemu wyświetlimy tekst umieszczony w cudzysłowie po operatorze <<(podwójny znak dzióbkiem w lewo).

Lecz, żeby z niego skorzystać, musimy dodać standardową bibliotekę o nazwie iostream do naszego projektu.
Przykład:
#include <iostream> int main() { std::cout << "tekst"; return 0; }
Możemy także wypisać kilka linijek. endl - polecenie przejścia do nowej linii. Przykład:
std::cout << "napis1" << std::endl; std::cout << "napis2" << std::endl;
Zamiast tego możemy również użyć znaku nowej linii w tekście \n.
std::cout << "napis1\n"; std::cout << "napis2\n";
Jest to jedna z sekwencji wyjścia. Nie musimy za każdym razem pisać cout. Gdy napiszemy raz i na drodze nie stoi żadna funkcja, pętla lub jakaś inna część programu, to spokojnie możemy kontynuować wypisywanie tekstu, a wygląda to następująco:
std::cout << "Jedzie pociag z daleka" << std::endl << "na nikogo nie czeka" << std::endl;
Jak widać, przed cout oraz endl trzeba pisać std::. To nie prawda!!! Nie trzeba tego pisać. Jest to tak zwana przestrzeń nazw, o której będziemy się uczyć w przyszłych lekcjach. Zatem, aby nie pisać za każdym razem std::cout albo std::endl, na początku naszego programu(przed funkcją main) deklarujemy:
using namespace std; //użyj przestrzeni nazw std;
Nasz końcowy program wygląda następująco:
#include <iostream> using namespace std; int main() { cout << "Jedzie pociag z daleka" << endl << "na nikogo nie czeka" << endl; return 0; }

Użytkownicy
Logowanie:
Zaloguj
Polub nas na facebooku
Wyszukiwanie na stronie