Zmienne

2016-10-12 10:31
Jacek Labudda
												

Czym są zmienne:

Zmienna to miejsce w pamięci procesu (pamięć procesu jest alokowana w pamięci RAM i zwalniana przy zakończeniu działania aplikacji) o wielkości ustalanej przez kompilator i typ. Przejdźmy jednak do programowania. Zmienna może przechowywać różne wartości w zależności od jej typu. Jak sama nazwa wskazuje (zmienna), możemy dowolnie modyfikować jej wartość.

Jak to działa:

Żeby dobrze zobrazować na jakiej zasadzie działają zmienne, dam przykład. Jest sobie dziewczynka o imieniu Frania, która ma 10 latek. Wraz z perspektywą czasu, dziewczynka jest coraz starsza, więc jej wiek się zwiększa. To oznacza, że wiek jest pewnego rodzaju zmienną. A z tego faktu, że czas idzie tylko i wyłącznie do przodu, to wiek nie ulegnie zmniejszeniu. W takim razie dam inny przykład. Nadeszły zbiory... Chłopiec wraz z mamą poszedł zbierać jabłka. Lecz chłopiec robił to niechętnie i zamiast zbierać to podjadał. Np. ilość jabłek na początku była równa 0. Mama uzbierała 10 jabłek, a chłopiec zjadł 2. Czyli ilość jabłek jest zmienna.

Typy zmiennych:

Zmienna nie musi być zawsze liczbą. Może być to także pojedynczy znak lub ciąg znaków. W C++ mamy następujące typy zmiennych: int Zmienna liczbowa przechowująca wartość liczby całkowitej. Wielkość: 4B. Przedział: od -2147483648 do 2147483647 unsigned int Zmienna liczbowa przechowująca wartość liczby całkowitej naturalnej. Wielkość: 4B. Przedział: od 0 do 4294967295. short Zmienna liczbowa przechowująca wartość liczby całkowitej. Wielkość: 2B. Przedział: od -32768 do 32767. unsigned short Zmienna liczbowa przechowująca wartość liczby całkowitej naturalnej. Wielkość: 2B. Przedział: od 0 do 65535. long Zmienna liczbowa przechowująca wartość liczby całkowitej. Wielkość: 4B. Przedział: od -2147483648 do 2147483647. unsigned long Zmienna liczbowa przechowująca wartość liczby całkowitej naturalnej. Wielkość: 4B. Przedział: od 0 do 4294967295. long long Zmienna liczbowa przechowująca wartość liczby całkowitej. Wielkość: 8B. Przedział: od -9223372036854775808 do 9223372036854775807. unsigned long long Zmienna liczbowa przechowująca wartość liczby całkowitej naturalnej. Wielkość: 8B. Przedział: od 0 do 18446744073709551615. float Zmienna liczbowa przechowująca 32 bit'owe liczby zmiennoprzecinkowe. Wielkość: 4B. Przedział: od 3.4E - 38 do 3.4E + 38. double Zmienna liczbowa przechowująca 64 bit'owe liczby zmiennoprzecinkowe. Wielkość: 8B. Przedział: od 1.7E - 308 do 1.7E + 308. char Zmienna znakowa, która może przechowywać tylko jeden znak ASCII . Wielkość: 1B. Przedział: od -128 do 127. unsigned char Zmienna znakowa. Wielkość: 1B. Przedział: od 0 do 255. wchar_t Zmienna znakowa. Wielkość: 2B. Przedział: od 0 do 65'535. bool Zmienna logiczna, która przechowuje dwie wartości: true lub false. Wielkość: 1B. Przedział: false lub true Wielkości podane powyżej przy danych zmiennych dotyczą kompilatora MinGW. Mogą być różne dla innych kompilatorów. Wielkość zmiennej możesz sprawdzić za pomocą funkcji sizeof(zmienna).

Wykorzystanie:

Pozostańmy przy tych jabłkach i wykorzystajmy sytuację przedstawioną w tej lekcji.
#include <iostream> using namespace std; int main() { int ilosc_jablek = 0; // zadeklarowana zmienna typu int o nazwie 'ilosc_jablek' ilosc_jablek = ilosc_jablek + 10; // dodanie 10'ciu 'jablek' ilosc_jablek = ilosc_jablek - 2; // zabranie dwoch 'jablek' cout << "ilosc_jablek = " << ilosc_jablek << endl; // wypisanie ilosc jablek }
Po wykonaniu programu powinniśmy otrzymać: ilosc_jablek = 8 Jeśli wszystko było zrozumiałe oraz program zadziałał prawidłowo, to możesz przejść do zadania.

Zadanie:

Napisz prosty program wykorzystujący zmienne. I. Program ma przyjąć wartość początkową dla zmiennej = 10; II. Następnie ma dodać do tej wartości 71; III. Na końcu podziel wszystko przez 9; Oczywiście wartość końcową wyświetl. Jeśli program zadziałał, a wartość końcowa była równa 9, to oznacza, że wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe oraz doskonale pochłaniasz wiedzę i możesz przejść do dalszej części kursu.

Użytkownicy
Logowanie:
Zaloguj
Polub nas na facebooku
Wyszukiwanie na stronie